Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden die zij voor de stichting Buren van     Botlek verrichten. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door heb in de uitoefening van hun functie     in redelijkheid gemaakte kosten. Eventuele vergoedingen van gemaakte kosten, is pas aan de orde als     er een eenstemmig besluit van alle bestuursleden aan ten grondslag ligt.

Buren van Botlek Actueel

  • Buren van Botlek krijgt ANBI status!
    Lees verder »