Financiële verantwoording

De donaties die de stichting ontvangt, worden aangewend om juridische bijstand en onafhankelijke expertise te financieren. De stichting Buren van Botlek wordt uitsluitend gefinancierd door giften van donateurs. Dit zijn voornamelijk inwoners en bedrijven uit de kernen Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal die de illegale bouw van windmolenpark Hartelbrug II willen tegengaan.

Daarnaast wordt er veelvuldig een beroep gedaan op 'donaties in natura' zoals het kosteloos printen van flyers, het bouwen en onderhouden van deze website, het grafisch vormgeven van flyers en posters, het schrijven van professionele persberichten, etc. etc.

Op deze pagina vindt u de financiële verantwoording over het jaar 2015.

Jaarverslag Stichting Buren van Botlek 2015   
  
Banksaldo 01-01-2015                                                                                € 148,03
   
Inkomsten   
Donaties                                                  € 10.525,00   
Subsidie Gemeente Nissewaard             -   5.000,00   
Rechtsbijstand                                         - 37.664,97   
Zes Kernen                                              - 15.281,31  + 
Totaal inkomsten                                                           € 68.471,28  
   
   
Uitgaven   
Den Hollander Advocaten                       € 39.634,47   
Peutz BV                                                 -   4.646,29   
AON Aansprakelijkheidsverzekering       -     182,41   
Vrijwilligersbarbeque                               -     132,32*
Kosten Rabobank                                    -     205,83  + 
Totaal uitgaven                                                             € 44.801,32  -/-
                                                                                                                € 23.669,96  +
   
Banksaldo 31-12-2015                                                                          € 23.817,99

* De kosten voor de Vrijwilligersbarbeque is een uitgave geweest in 2015. Omdat wij de bijdrage van donateurs alleen willen gebruiken voor de doelstelling van de Stichting, zijn deze kosten in 2016 door de bestuursleden van de Stichting gedragen. Dit zal in het jaarverslag van 2016 als inkomste zichtbaar zijn.

Buren van Botlek Actueel

  • Buren van Botlek krijgt ANBI status!
    Lees verder »