Nieuws: Buren van Botlek krijgt ANBI status!

Buren van Botlek krijgt ANBI status!

vrijdag, 15 augustus 2014

Stichting Buren van Botlek is door de Belastingdienst per 26 april 2014 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. (hierna: ANBI).

Dit kunt u verifiëren op de volgende link van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Dit heeft voordelen voor u als donateur: het maakt uw bijdrage aan de Stichting onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Het voordeel voor de Stichting is, dat er geen belasting over uw gift hoeft te worden afgedragen. Uw gehele gift kan dus door de Stichting worden gebruikt en u realiseert ook een belastingvoordeel voor u zelf of voor uw bedrijf!

Uiteraard is dit wel aan een aantal regels gebonden, die wij hierbij graag beknopt met u delen.

Particuliere donateurs en bedrijfsdonateurs in de inkomstenbelasting (eenmanszaak, vof):
Voor particuliere donateurs en bedrijfsdonateurs die onder de inkomstenbelasting vallen, gelden andere regels dan voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen.

Voor giften die u doet, wordt onderscheid gemaakt in eenmalige giften en periodieke giften:

Eenmalige gift:
Een particuliere donateur kan de zogenoemde giftenaftrek toepassen. Dat geldt ook voor een ondernemer in de inkomstenbelasting die de gift doet zonder direct zakelijk doel. Er is dan wel sprake van een drempel, een beperking van de aftrekmogelijkheid die afhankelijk is van de hoogte van het belastbare inkomen.

Zie voor meer informatie: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/
Doe hier de giftentest: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/

Periodieke gift
Als u besluit om uw gift periodiek te doen (bijvoorbeeld 5 jaar achter elkaar een door u vooraf te bepalen bedrag) dan is er geen drempel. U kunt dan het hele bedrag als gift aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Zie voor meer informatie: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/

Sinds 1/1/2014 kan dat met een eigen overeenkomst zonder tussenkomst van de notaris. Hier vindt u een voorbeeld van zo'n overeenkomst:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
Uw belastingvoordeel kan dan oplopen tot 52% !

Als u meer informatie wenst over de mogelijke belastingvoordelen voor u persoonlijk, meldt dat dan bij ons. We zullen dan samen met u en onze belastingadviseur de mogelijkheden bekijken, zodat niet alleen u maar ook de Belastingdienst bijdraagt aan het doel waar wij als Stichting Buren van Botlek voor vechten.


Terug naar overzicht